Content Image

Ovaj kurs pohađaju polaznici koji se prvi put sreću sa računarom i nemaju baš nikakvog iskustva, ali i oni koji su računar već koristili za druge stvari (igrice, gledanje filmova i slično) a žele da nauče da koriste mogućnosti operativnog sistema Windows 7, Windows 8.1 ili novog Windows 10 sistema i ostalih programa.

Kurs pored Windowsa obuhvata rad u programu Word (program za kucanje i obradu teksta), Excell (program za tabelarne proračune), Power Point (program za izradu prezentacija), uključivanje i korišćenje Interneta, slanje i primanje elektronske pošte, kao i programe koji se koriste za multimediju - slušanje i obrada muzike, gledanje DivX i DVD filmova, prebacivanje sa foto aparata, gledanje i osnovna obrada slika i slično.

Kurs traje 20 školskih časova, rasporedjenih u 10 dana. Ukoliko već imate neko predznanje prilagodićemo se Vašim potrebama i vremenu. Kurs možete pohadjati i u Vašem stanu ili kući po dogovoru sa predavačem i u vreme kada to Vama odgovara.

Cena dvočasa je 900 dinara (ceo kurs 9.000 dinara). Po završenom kursu dobijate naš sertifikat i CD sa korisnim programima. Ukoliko želite da vidite celokupni program za obuku početnika kliknite ovde.